Guestcm827

Guestcm827

  • 0

Những trận đấu Guestcm827 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
664dada2deab2 664dada2deab2 0 0 1200/240/20 Guestcm827(0) Guestcm6437(0) BLACK-WIN END
664da8dbf1610 664da8dbf1610 0 0 1200/240/20 Guestcm827(0) Guestcm6437(0) BLACK-WIN END
664da79518554 664da79518554 0 0 1200/240/20 Guestcm6437(0) Guestcm827(0) DRAW-GAME END