Xếp bàn cờ thế online

Hướng dẫn

1. Kéo thả quân bên phải vào bàn cờ (Tướng đen ở trên, Tướng đỏ ở dưới), Hoặc bấm vào quân cờ sau đó bấm tiếp vào vị trí đặt quân trên bàn cờ

2. Sau khi xếp xong bấm nút "Xếp xong" để bắt đầu chơi thử.

3. Bắt đầu chơi thử bằng cách di chuyển một quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ

4. Nếu chưa hài lòng bạn bấm "Xếp lại" Để xếp lại quân từ đầu

5. Hãy nhập tên Thế cờ bân phải, mô tả v.v... Sau đó bấm Submit để lưu lại thế cờ.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè