Guestcm6955

Guestcm6955

  • 0

Những trận đấu Guestcm6955 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
65452ef8869c9 65452ef8869c9 0 0 () Computer(1000) CLOSE END