Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
62b33747340da 62b33747340da 0 0 1200/240/03 Guestcm3043(0) Guestcm6672(0) CLOSE END
62b336463b83b 62b336463b83b 0 0 1200/240/03 108571915288442339985(968) Guestcm6672(0) RED-WIN END
62b3351bbc17b 62b3351bbc17b 0 0 1200/240/03 Guestcm6672(0) 108571915288442339985(968) BLACK-WIN END