Guestcm593

Guestcm593

  • 0

Những trận đấu Guestcm593 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
65e4caa4ef50b 65e4caa4ef50b 0 0 () Computer(1000) CLOSE END