Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
62b338c169e2a 62b338c169e2a 0 0 1200/240/03 Guestcm3043(0) Guestcm418(0) CLOSE END
62b3379ecaecc 62b3379ecaecc 0 0 1200/240/03 108571915288442339985(968) 101897249173774695611(1000) CLOSE END
62b33747340da 62b33747340da 0 0 1200/240/03 Guestcm3043(0) Guestcm6672(0) CLOSE END
62b3372a10fa7 62b3372a10fa7 0 0 1200/240/03 Guestcm3043(0) 108571915288442339985(968) BLACK-WIN END
62b3368d8fad3 62b3368d8fad3 0 0 1200/240/03 108571915288442339985(968) Guestcm3043(0) CLOSE END
62b336263ec70 62b336263ec70 0 0 1200/240/03 Guestcm418(0) Guestcm3043(0) RED-WIN END
62b32edf37395 62b32edf37395 0 0 1200/240/03 108571915288442339985(1000) Guestcm3043(0) BLACK-WIN END
62b32e47e52e2 62b32e47e52e2 0 0 1200/240/20 Guestcm3043(0) 108571915288442339985(1000) CLOSE END