Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5f87d2eb9742c 5f87d2eb9742c 0 0 () Computer(1000) CLOSE END