112300474962954598514

Thắng Dương Đức

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Thắng Dương Đức tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
635398fd4be72 635398fd4be72 0 0 112300474962954598514(1000) Computer(1000) CLOSE END