102119457749440122747

Rin1 nguyễn

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Rin1 nguyễn tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
656bed304fed6 656bed304fed6 0 0 () Computer(1000) CLOSE END