101897249173774695611

Anh Minh Hạ

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Anh Minh Hạ tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
62b3379ecaecc 62b3379ecaecc 0 0 1200/240/03 108571915288442339985(968) 101897249173774695611(1000) CLOSE END
62b3372a10fa7 62b3372a10fa7 0 0 1200/240/03 Guestcm3043(0) 108571915288442339985(968) BLACK-WIN END