100979372697894862024

Uy Thiên

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Uy Thiên tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
655c6f4033de6 655c6f4033de6 0 0 1200/240/03 () 100979372697894862024(1000) NEW
655c6efbd9ea5 655c6efbd9ea5 0 0 1200/240/03 superaddmin(1000) 100979372697894862024(1000) NEW