nam

NGUYEN HOAN

  • 1015
  • 31
  • 3
  • 43

Những trận đấu NGUYEN HOAN tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5cd50060a8cc2 5cd50060a8cc2 0 0 1200/240/03 nam(1015) Guestcm813(1000) DRAW-GAME END
5cd28c3c0be66 5cd28c3c0be66 0 0 1200/240/03 maihoa(957) nam(1025) RED-WIN END
5cd0f11f99f4b 5cd0f11f99f4b 0 0 1200/240/03 maihoa(976) nam(1018) BLACK-WIN END
5c90a2a4c76c3 5c90a2a4c76c3 0 0 1200/240/20 2366140413405747(992) nam(1010) BLACK-WIN END