nam

NGUYEN HOAN

  • 1015
  • 31
  • 3
  • 43

Những trận đấu NGUYEN HOAN tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái