hoan

NGUYEN QUOC HOA

  • 1056
  • 50
  • 3
  • 16

Những trận đấu NGUYEN QUOC HOA tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5cd286825e11b 5cd286825e11b 0 0 1200/240/03 maihoa(963) hoan(1050) BLACK-WIN END
5cd283bf0a9de 5cd283bf0a9de 0 0 1200/240/03 maihoa(969) hoan(1044) BLACK-WIN END
5ccc0d2c4fd69 5ccc0d2c4fd69 0 0 1200/240/03 2366140413405747(992) hoan(1037) BLACK-WIN END
5c8206394a59f 5c8206394a59f 0 0 1200/240/20 Guestcm546(1000) Guestcm7294(1000) RED-WIN END
5c820210993eb 5c820210993eb 0 0 1200/240/20 Guestcm2051(1000) Guestcm3313(1000) BLACK-WIN END
5c81ff2554e85 5c81ff2554e85 0 0 1200/240/20 Guestcm2051(1000) Guestcm3313(1000) BLACK-WIN END
5c81fb0e61a1c 5c81fb0e61a1c 0 0 1200/240/20 Guestcm6912(1000) hoan(1037) RED-WIN END