Anhden141

Nguyễn Tấn Lộc

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Nguyễn Tấn Lộc tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái