899178713808298

Hà Trí Minh

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Hà Trí Minh tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái