2842769642444847

Thanh Hai Nguyen

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Thanh Hai Nguyen tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái