250218099357021

Nguyễn Tiến Vững

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Nguyễn Tiến Vững tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái