225834172047084

Canh Pham Thanh

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Canh Pham Thanh tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái