1576735039157495

Duy Thanh

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Duy Thanh tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái