1438529733017773

Quang Khai Pham

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Quang Khai Pham tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái