1249502165440811

Ngô Hồng Thái

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Ngô Hồng Thái tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái