1177473099123209

Nguyễn Quốc Vũ

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Nguyễn Quốc Vũ tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái