117432710914831264403

Co tuong today

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Co tuong today tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c85f17788e3d 5c85f17788e3d 0 0 1200/240/20 Guestcm3191(1000) Guestcm6053(1000) RED-WIN END
5c85ecef7a63b 5c85ecef7a63b 0 0 1200/240/20 Guestcm7450(1000) Guestcm1629(1000) BLACK-WIN END