115069192449906877001

Lê Xuân Phát

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Lê Xuân Phát tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái