113754522635822736210

Cường Nguyễn

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Cường Nguyễn tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái