111700853610508982086

Tung Nguyen

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Tung Nguyen tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái