105535605905517189494

Hoan Nguyen

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Hoan Nguyen tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
63e6f6f9bdf40 63e6f6f9bdf40 0 0 () Computer(1000) CLOSE END