105535605905517189494

Hoan Nguyen

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Hoan Nguyen tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ea944a800d78 5ea944a800d78 0 0 1200/240/03 () 105535605905517189494(1000) CLOSE END
5ea93fca1a918 5ea93fca1a918 0 0 1200/240/20 105535605905517189494(1000) Guestcm6725(0) CLOSE END
5e980dd2dcb69 5e980dd2dcb69 0 0 1200/240/20 () 105535605905517189494(1000) CLOSE END