101995287840729

Tran Tuong Xuyen

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Tran Tuong Xuyen tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái