101478343329538707452

Cường Quốc

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Cường Quốc tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái