100090783017971847875

Nguyễn Hùng

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Nguyễn Hùng tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái