BB - Elephant opening VS Palcorner Cannon

BB - Elephant opening VS Palcorner Cannon [END]

 

Guestcm8370 vs Guestcm3032

13-08-2020 20:32:25 >> BLACK-WIN

Array

Các bàn thuộc thế cờ này