Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5cca7f485edf1 5cca7f485edf1 0 0 1200/240/03 Guestcm9394(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5cca7d412d25f 5cca7d412d25f 0 0 1200/240/03 Guestcm9394(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5cca7b291003c 5cca7b291003c 0 0 1200/240/03 Guestcm9394(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END