Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
6059277bb9731 6059277bb9731 0 0 1200/240/20 () Guestcm9146(0) CLOSE END