Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
6053e3f63174b 6053e3f63174b 0 0 1200/240/20 () Guestcm7698(0) CLOSE END