Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ff6d31c93356 5ff6d31c93356 0 0 1200/240/20 () Guestcm7520(0) CLOSE END