Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c81fb0e61a1c 5c81fb0e61a1c 0 0 1200/240/20 Guestcm6912(1000) hoan(1037) RED-WIN END