Guestcm546

Guestcm546

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm546 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c8206394a59f 5c8206394a59f 0 0 1200/240/20 Guestcm546(1000) Guestcm7294(1000) RED-WIN END