Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
6049ca4cc999a 6049ca4cc999a 0 0 1200/240/20 () Guestcm4080(0) CLOSE END