Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c85f63ee06a8 5c85f63ee06a8 0 0 1200/240/20 Guestcm3191(1000) Guestcm8214(1000) RED-WIN END
5c85f17788e3d 5c85f17788e3d 0 0 1200/240/20 Guestcm3191(1000) Guestcm6053(1000) RED-WIN END