Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ff7cb171994b 5ff7cb171994b 0 0 1200/240/20 () Guestcm3118(0) CLOSE END