Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c85ecef7a63b 5c85ecef7a63b 0 0 1200/240/20 Guestcm7450(1000) Guestcm1629(1000) BLACK-WIN END