Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c9c74ec1488e 5c9c74ec1488e 0 0 1200/240/03 Guestcm1013(1000) Guestcm957(1000) RED-WIN END