Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5f4b37003b5ca 5f4b37003b5ca 0 0 () Computer(1000) CLOSE END
5f473b0a2810a 5f473b0a2810a 0 0 () Computer(1000) CLOSE END
5f39899901e09 5f39899901e09 0 0 () Computer(1000) CLOSE END
5f35515a1ec0d 5f35515a1ec0d 0 0 Guestcm3032(0) Computer(1000) CLOSE END
5f3547798444f 5f3547798444f 0 0 Guestcm3261(0) Computer(1000) CLOSE END
5f3540e9edc3f 5f3540e9edc3f 0 0 Guestcm3261(0) Computer(1000) BLACK-WIN END
5e1f1b7c48d10 5e1f1b7c48d10 0 0 () Computer(1000) CLOSE END