2366140413405747

Nguyễn Quốc Hoan

  • 985
  • 2
  • 0
  • 4

Những trận đấu Nguyễn Quốc Hoan tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ccc0d2c4fd69 5ccc0d2c4fd69 0 0 1200/240/03 2366140413405747(992) hoan(1037) BLACK-WIN END
5cca7d412d25f 5cca7d412d25f 0 0 1200/240/03 Guestcm9394(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5c90a2a4c76c3 5c90a2a4c76c3 0 0 1200/240/20 2366140413405747(992) nam(1010) BLACK-WIN END