113868502146249078239

van long Doan

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu van long Doan tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ffe725b9de73 5ffe725b9de73 0 0 1200/240/03 () 113868502146249078239(1000) CLOSE END