105970837749748154732

Nguyễn Văn Hiệp

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Nguyễn Văn Hiệp tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5f7d8c4543dda 5f7d8c4543dda 0 0 1200/240/20 () 105970837749748154732(1000) CLOSE END