10210393504873383

Bùi Nguyễn Chí Linh

  • 1016
  • 2
  • 0
  • 0

Những trận đấu Bùi Nguyễn Chí Linh tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5cda4ea1bc9f1 5cda4ea1bc9f1 0 0 1200/240/03 Guestcm8063(1000) 10210393504873383(1008) RED-WIN END
5ccfcb7eb1584 5ccfcb7eb1584 0 0 1200/240/03 Guestcm7623(1000) 10210393504873383(1008) BLACK-WIN END
5ccfc8b28e449 5ccfc8b28e449 0 0 1200/240/03 Guestcm7623(1000) 10210393504873383(1008) BLACK-WIN END
5ccfc2bdcdc1b 5ccfc2bdcdc1b 0 0 1200/240/03 Guestcm7623(1000) 10210393504873383(1008) BLACK-WIN END
5cca7f485edf1 5cca7f485edf1 0 0 1200/240/03 Guestcm9394(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5cca7d412d25f 5cca7d412d25f 0 0 1200/240/03 Guestcm9394(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5cca7b291003c 5cca7b291003c 0 0 1200/240/03 Guestcm9394(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5ca44bda6f7ea 5ca44bda6f7ea 0 0 1200/240/03 Guestcm6395(1000) 10210393504873383(1000) RED-WIN END
5ca4449e82b7b 5ca4449e82b7b 0 0 1200/240/03 Guestcm6395(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5ca443170bda4 5ca443170bda4 0 0 1200/240/03 Guestcm6395(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5c907fa426ba6 5c907fa426ba6 0 0 1200/240/20 Guestcm7279(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5c907b36d04f3 5c907b36d04f3 0 0 1200/240/20 Guestcm7279(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END