Thế cờ nhat phat thien quan

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ nhat phat thien quan

Lượt thắng/Lượt chơi: 2/30

Upload ngày: 12-02-2020

Level: 5