Thế cờ Cô ca

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ Cô ca

Cô ca

Lượt thắng: 7

Tổng lượt chơi: 35

Upload ngày: 10-02-2020

Level: 1