Thế cờ cờ thế Dung le 2

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ cờ thế Dung le 2

Lượt thắng: 2

Tổng lượt chơi: 80

Upload ngày: 21-09-2019

Level: 5